Hepatitis Hilfe

Email

infohepatitis@gmail.com

Phone

T: 381637641050

Address

Viline vode 40, Palilula, Belgrade 11000 Serbia and Montenegro
About Hepatitis Hilfe

Centar Hepatitis Hilfe je nestranačko , nevladino i neprofitno udruženje građana osnovano od strane grupe entuzijasta sa ciljem da se promovišu i zaštite prava ljudi koji žive sa virusnim hepatitisima.

Smanjenje stigme i diskriminacije kao i konkretna podrška i pomoć svim inficiranim kao i njihovim porodicama , partnerima i prijateljima nasi su primarni ciljevi. Suočeni sa mnogobrojnim problemima sa kojima se osobe inficirane virusnim hepatitisima svakodnevno suočavaju rešili smo da adekvatno odgovorimo na ovaj problem.

Svakako , redovna dostupnost terapiji kao i izrada nacionalne strategije jedni su od prioriteta. Nezvaničan broj od oko petstotina hiljada inficiranih je poziv za sve da se uključe u rešavanje ovog problema.